Polityka prywatności

 

Niniejszym oświadczeniem w sprawie zachowania prywatności w Warsaw Salsa Club, pragniemy poinformować o swojej polityce dotyczącej prywatności – na wypadek gdybyście zdecydowali się udostępnić nam swoje dane osobowe. Podejmujemy niezbędne kroki, by zapewnić w naszej firmie przestrzeganie tej polityki.

Warsaw Salsa Club nie będzie nikomu sprzedawać żadnych danych osobowych. Pozostawiamy Wam decyzje, czy Wasze dane mogą zostać wykorzystane do innych celów, takich jak np. marketing bezpośredni.

Warsaw Salsa Club angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa Państwa informacji. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.

Gromadzimy tylko niezbędne informacje na Państwa temat, które pozwalają nam zaoferować wysoką jakość usług.

Warsaw Salsa Club popiera samoograniczenia przyjęte w kwestii prywatności przez branże informatyczną. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek komentarze lub pytania dotyczące naszej polityki w zakresie prywatności, prosimy je przesłać na adres poczty elektronicznej: joanna@warsawsalsaclub.pl

Informujemy, że wszystkie materiały (teksty, zdjęcia) opublikowane w serwisie warsawsalsaclub.pl są chronione prawami autorskimi. Prosimy pamiętać, że używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści i/lub dokumentów dostępnych za pośrednictwem serwisu podlega ochronie z tytułu praw własności intelektualnej, w szczególności z tytułu praw autorskich. W sprawie wykorzystania materiałów prosimy o kontakt: joanna@warsawsalsaclub.pl

Komentarze są wyłączone.