Zajęcia Solo

Salsa solo

Kursy solo są przeznaczone dla osób, które nie zdecydowały się na kurs w parach oraz tych, którzy dodatkowo chcą podnieść swoje umiejętności. Zajęcia solo mogą też być uzupełnieniem kursów w parach, dzięki czemu pracuje się dodatkowo nad stylingiem,  techniką, czy izolacjami. W przypadku zajęć solo dla kobiet często pomagają w pracy nad własną kobiecością w tańcu, ruchu, ponieważ panie czują się bardziej swobodnie niż na zajęciach w parach.

Warto jednak pamiętać, że zajęcia solowe to przede wszystkim moc zabawy w przyjaznym gronie!